top of page

支持破冰

邀請您與我們一同協助重度障礙者跨越需求與現實的鴻溝!

 

捐款方式

1.銀行轉帳捐款

     銀行帳號︰054001056562

     (台灣銀行信義分行 銀行代號:004)

     戶名︰社團法人台灣破冰專業服務協會

2.郵局捐款

     郵政劃撥帳號︰50266465

3.信用卡捐款

     下載信用卡捐款授權書

 

 

聯繫破冰

您的留言已經寄出,我們會盡快與您聯繫!

bottom of page